گزارشات و اطلاعات ورزشی
 انواع آزمونها بر روی دوچرخه
 

1)آزمون هوازی                                          2)آزمون بی هوازی

الف)آزمون 5 دقیقه ای دوچرخه کارسنج             الف)آزمون وینگیت

ب)آزمون دوچرخه آستراند-هوازی                    ب)

3)آزمونهای نوارگردان                                  4)آزمونهای میدانی

الف)آزمون هوازی آستراند                           الف)آزمون سرعت بی هوازی رست

ب)آزمون بی هوازی کانینگهام-فالکنر               ب)آزمون توان بی هوازی بدون اسیدلاکتیک،مارگاریا،کالامن

ج)آزمون بروس                                        ج)آزمون توان هوازی بالک

                                                           د)آزمون توان هوازی راکپورت

 

آزمونهای بر روی دوچرخه:

                      

                       5 دقیقه ای دوچرخه

آزمون هوازی:        دوچرخه آستراند

جهت کسب اطلاع بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علیرضا گلزاری در دوشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹  |
 پیری عضلات اسکلتی
پیری عضلات اسکلتی

تغییرات فیزیولژیک و اثرات آموزش بر طبق برآمد اداره آمار آمریکا در سال 1996 ، در طی فاصله سال های 2030 – 1995 ، درصد جمعیت آمریکائیان 65 سال به بالا و 85 سال به بالا به ترتیب تا 107% و 133% افزایش می یابد . در مقابل درصد جمعیت زیر 65 سال فقط 21% افزایش می یابد .

علاوه بر آن ، درصد افراد پیری که ناتوانی در فعالیت های روزمره زندگی دارند و افراد پیری که احتیاج به حمایت برای ناتوانی ها را دارند انتظار می رود که شبیه به 30 سال اخیر باشد . هر چند این آمار با قومیت تغییر می کند . بر اساس این داده ها ، تغییرات فیزیولژیکی که در عضلات اسکلتی در نتیجه پیری اتفاق می افتد و اثرات ورزش روی پیری عضلات اسکلتی اهمیت درمان گران فیزیکی افزایش می یابد هدف این مقاله ، بحث روی اثرات پیری روی عضلات اسکلتی و چگونگی اثرات ورزش روی پیری عضلات اسکلتی است .

 

جهت کسب اطلاع بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علیرضا گلزاری در دوشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹  |
 انعطاف پذیری

انعطاف پذیری :

میزان حرکت حول یک مفصل  یا توانایی اجرای اعمال مفصل در گستره وسیعی از حرکت با دامنه مطلوب که به آرایش و

 

اهمیت : ارتباط نزدیک با قدرت ، سرعت، استقامت ؛ چابکی و مهرت دارد .

فواید : افزایش دامنه حرکت ، کاهش آسیب و درد کمر ، کاهش تعداد و شدت آسیب ها ، بهبود وضعیت قامت و ایجاد و تقارن عضلانی ، از درد عضلانی و کوفتگی بهد از تمرین جلوگیری می کند .

 

جهت کسب اطلاع بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علیرضا گلزاری در دوشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹  |
 علم تمرین
تمرین

فرایندی منظم و سازمان یافته است که طی آن فعالیت های  ورزشی به صورت مکرر، تدریجی ،و فزاینده انجام می شود و توانایی مشخصی را برای رسیدن به عملکردی مطلوب و بهینه ، افزایش می دهد .

مواردی که در تمرین باید توجه کرد :

1)      توجه به اهداف (واقعی باشد )

2)      رشد جسمانی همه جانبه       

3)      رشد جسمانی ویژه ورزشی   

4)      عوامل تاکتیکی  

5)      عومل تکنیکی      

6)      جنبه های روانشناختی

جهت کسب اطلاع بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید

 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علیرضا گلزاری در دوشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹  |
 
 
بالا